دانلود رمان و آهنگ قدیمی

دانلود رمان زندگی به سبک اورانگوتان pdf از صبا حسینی لینک مستقیم

رسانه اوای خیس در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت و مجاز میباشد
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
63,064

دانلود

دانلود رمان خط و نشان pdf از مسیحه زادخو لینک مستقیم
خط و نشان - مسیحه
49,325

دانلود

دانلود رمان آنلاین کابوس‌ نامشروع‌ ارباب از مسیحه زادخو pdf
کابوس نامشروع ارباب
52,470

دانلود

دانلود رمان اربابی در ایران قدیم از مسیحه زادخو
رمان اربابی از مسیحه
197,666

دانلود

دانلود رمان عرق سگی از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان عرق سگی - مسیحه
84,077

دانلود

دانلود رمان شوکران هوس از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان شوکران هوس
69,484

دانلود

دانلود جلد دوم رمان این عشقه یا هوس؟ pdf از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
جلد دوم رمان این عشقه یا هوس
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (32)

دانلود رمان زندگی به سبک اورانگوتان pdf از صبا حسینی لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان صبا حسینی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/همخونه ای/کلکلی/طنز

خلاصه رمان زندگی به سبک اورانگوتان

یه دختر از جنس شیطنت که بقول پسر از جنس زندگی

یه پسر از جنس سنگ که بقول دختر از جنس اورانگوتان

حالا این دختر زندگی بخش و این پسر اورانگوتانی باهم چی میسازن؟

خب معلومه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان ستیز عشق و تمنا صبا حسینی

قسمت اول رمان زندگی به سبک اورانگوتان

دﯾﺮﯾﻦ،دﯾﺮﯾﻦ دﯾﺮﯾﻦ،دﯾﺮﯾﻦ،دﯾﺮﯾﻦ،دﯾﺮﯾﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻦ زﻫﺮﻣﺎاااار اي ﺗﻮ روح ﺑﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز و ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ

ﭘﺘﻮ رو ﮐﻨﺎر زدم و ﭘﺎ ﺷﺪم اي اﻟﻬﯽ ﺟﺰ ﺟﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮي ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺰﺧﺮﻓﺖ دوﺑﺎره ﺻﺪاي ﻫﺸﺪار

ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ داد زدم _ﺑﺒﻨﺪ ﻓﮑﺘﻮووو ﺻﺪاي وﺟﺪان ﺑﯿﺸﻌﻮرم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ وﺟﺪان:ﮔﻮﺷﯽ ﻣﮕﻪ ﻓﮏ داره؟

_ﺗﻮ ﮔﻤﺸﻮ اﺻﻼﺣﻮﺻﻠﺘﻮ ﻧﺪارﻣﺎااا وﺟﺪان:ﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ دوﺑﺎره اﻣﻮات ﺗﺮاﻧﻪ رو ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار دادم و ﭘﺎﺷﺪم و

ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز و ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺘﻢ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﻓﺤﺶ

ﻣﯿﺪادم داﺷﺘﻢ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﺳﻤﺖ اﺗﺎﻗﻢ _آخ ﺗﺮاﻧﻪ،آخ ﮐﻪ اﻟﻬﯽ ﺑﻤﯿﺮي ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ از ﺧﻮاب ﻧﺎزم

ﻫﻤﯿﻨﺠﻮري داﺷﺘﻢ اداﻣﻪ ﻣﯿﺪادم ﮐﻪ ﺻﺪاي ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از ﺗﺮس ﺑﭽﺴﺒﻢ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﻤﺎ:ﭼﯽ ﻏﺮ ﻏﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ

ﺳﺮ ﺻﺒﺤﯽ ﻧﻔﺲ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﻮ ﮔﺰاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم رو ﻗﻠﺒﻢ ﮔﻔﺘﻢ _وااااااي ﻧﯿﻤﺎ آﺧﺮش ﻣﻨﻮ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯿﺪي ﺗﻮ

ﻏﺮﻏﺮ ﭼﯿﻪ از دﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﯿﺸﻌﻮر ﻣﯿﮑﺸﻢ دﯾﮕﻪ ﻧﯿﻤﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﯿﻤﺎ:ﭼﯽ ﺷﺪه ﻣﮕﻪ ﺣﺎﻻ؟

_دﯾﻮاﻧﻪ رو ﺑﮕﻮ دﯾﮕﻪ دﯾﺸﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﮑﻮرو زدن ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮم اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدن ﮐﻪ ﻧﺮﯾﻢ ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺖ و واﯾﺴﺘﯿﻢ

اﻻن ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯿﻨﺖ ﻧﯿﻤﺎ ﻏﺶ ﻏﺶ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﺻﻢ در اوﻣﺪ و ﮔﻔﺘﻢ _ﮐﻮﻓﺖ ﺧﻨﺪه داره؟ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ

ﺟﻠﻮي ﺧﻨﺪﺷﻮ ﮔﺮﻓﺖ و…

حقوق ناشران

چنانچه صاحب اثر رمان هستید و مایل حذف رمان خود از وبسایت هستید .

میتوانید به شماره 09100544020 در واتساپ پیام بدید.

نظرات کاربران
    • چنانچه اختلالی در دانلود و یا اشکالی در نگارش مطلب وجود دارد در این قسمت اطلاع دهید.
    • از درج نظرات بی ربط و توهین آمیز جدا خودداری کنید.
    • نظرات پس از یک الی هشت ساعت تایید میشوند.