دانلود رمان و آهنگ قدیمی

دانلود رمان چیزی شبیه باور pdf از Yalda zikzin لینک مستقیم

رسانه اوای خیس در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت و مجاز میباشد
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
61,219

دانلود

دانلود رمان خط و نشان pdf از مسیحه زادخو لینک مستقیم
خط و نشان - مسیحه
47,885

دانلود

دانلود رمان آنلاین کابوس‌ نامشروع‌ ارباب از مسیحه زادخو pdf
کابوس نامشروع ارباب
52,118

دانلود

دانلود رمان اربابی در ایران قدیم از مسیحه زادخو
رمان اربابی از مسیحه
196,144

دانلود

دانلود رمان عرق سگی از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان عرق سگی - مسیحه
83,402

دانلود

دانلود رمان شوکران هوس از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان شوکران هوس
68,918

دانلود

دانلود جلد دوم رمان این عشقه یا هوس؟ pdf از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
جلد دوم رمان این عشقه یا هوس
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (33)

دانلود رمان چیزی شبیه باور pdf از Yalda zikzin لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان Yalda zikzin میباشد

موضوع رمان عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان چیزی شبیه باور

دختری به نام گیسو که روانشناسی میخونه و دختر مقید و چادریه که قراره همسایه رو به رویی

جدیدی بیاد به محلشون…از قضا پسر این همسایه رو قبلا ملاقات کرده پسره بر عکس گیسو

یه پسر دختر باز و بی اعتقاده و …

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شکنجه رویا رستمی

قسمت اول رمان چیزی شبیه باور

ﻧﻪ ﻧﻪ آﻗﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ زود ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻦ اﯾﻦ رﻣﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ رﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺧﻮﻧﺪﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ راﺟﺐ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻪ دﺧﺘﺮه ﻓﻘﯿﺮ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﯾﻬﻮ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎد

ﺑﮕﻪ ﯾﻪ ﻧﻨﻪ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺮ داري ﮐﻪ ﯾﻪ ﭘﺎش ﻟﺐ ﮔﻮره ﯾﮑﯽ دﯾﮕﻪ روي ﺗﺨﺖ ﯾﻪ ارث ﻗﻠﻨﺒﻪ

ﻫﻢ داره ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﻣﺎل ﺧﻮدت ﻣﯿﺸﻪ ﯾﺎ راﺟﺐ ﯾﻪ ازدواج ﺳﻮري ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﺧﺮش

ﻫﻤﻪ ﻋﺠﻘﻮﻟﯽ ﻣﯿﺸﻦ ﺗﻤﻮم ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﺮه ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﭘﺴﺮ ﮐﺶ و ﺑﺎﮐﻼس ﻣﺤﻞ

اﯾﻦ رﻣﺎن رو ﺗﺎ آﺧﺮش ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﺶ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻦ ﭼﯿﻪ ﻫﯽ ﭼﺮﺗﻮ ﭘﺮت ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺮم

ﯾﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮم ﻣﺮدم ﺗﻮ اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺎت و ﮔﺮﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺪر ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﺎم ﻣﺎﺷﯿﻨﻤﻮ درﺳﺖ

ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ﮐﻬﻬﻬﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ اوﻣﺪم ﺑﻘﯿﻪ راه رو ﻫﻢ ﭘﯿﺎده اوﻣﺪم ﻟﺒﺎﺳﺎﻣﻮ

روي ﺗﺨﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و رﻓﺘﻢ ﺳﻤﺖ ﺣﻤﻮم ﯾﻪ دوش ﺑﺎ ﯾﺦ ﻣﯿﭽﺴﺒﯿﺪ اﻟﻬﯽ ﻣﻦ

ﻗﺮﺑﻮن آﻓﺘﺎﺑﻤﻮن ﺑﺮم! ﻟﺒﺎﺳﺎﻣﻮ در اوردم و رﻓﺘﻢ زﯾﺮ دوش آﺧﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﺧﻨﮏ ﺷﺪم

ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯿﺪه ﻫﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﻤﺎم ﮐﻨﺴﺮت آواز ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯿﮑﺮدم ﺻﺪاي ﻣﺎﻣﺎن

رو ﭘﺸﺖ در ﺣﻤﻮم ﺷﻨﯿﺪم ﮔﯿﺴﻮ ﺣﻤﻮﻣﯽ؟ آره ﺑﺎز ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﯽ اون ﺗﻮ آﻫﻨﮓ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ؟

ﯾﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺪ ﺑﺮه ﺗﻮ ﺣﻤﻮم اﯾﻦ ﻓﮏ رو ﺑﺒﻨﺪه زﺷﺘﻪ دﺧﺘﺮﺧﻨﺪﯾﺪم و ﭼﺸﺸﺸﺸﺸﻢ ﮐﺶ داري ﮔﻔﺘﻢ

ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺟﺎ اوﻣﺪ و ﺗﻤﯿﺰ و ﺷﺴﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺷﺪم اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون ﻟﺒﺎﺳﺎﻣﻮ ﺗﻨﻢ ﮐﺮدم

حقوق ناشران

چنانچه صاحب اثر رمان هستید و مایل حذف رمان خود از وبسایت هستید .

میتوانید به شماره 09100544020 در واتساپ پیام بدید.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

نظرات کاربران
    • چنانچه اختلالی در دانلود و یا اشکالی در نگارش مطلب وجود دارد در این قسمت اطلاع دهید.
    • از درج نظرات بی ربط و توهین آمیز جدا خودداری کنید.
    • نظرات پس از یک الی هشت ساعت تایید میشوند.